Nyheter

Digitala materialen för årskurs 7–9 har förnyats

Vi har förnyat användargränssnittet i våra digitala produkter för årskurs 7–9. Uppdateringarna gjordes för att digiprodukterna ska vara ännu enklare att använda. Dessutom kompletterades produkterna med det nya analysverktyget, som på ett mångsidigt sätt svarar på de behov som distansundervisningen och den kontinuerliga bedömningen ställer. Samtidigt gjorde vi produkterna mer tillgängliga och förbättrade driftssäkerheten.

Det förnyade digitala lärarmaterialet stöder läraren

De förnyade digitala lärarmaterialen är enkla att använda och har en tydlig layout. Det blir allt enklare att navigera i produkten, som innehåller olika digitala verktyg som stöder lärarens arbete. De förnyade digiprodukterna fungerar också bättre på olika smarttavlor jämfört med de äldre versionerna.

Lärare, var uppmärksam på följande:

 • Markeringar och anteckningar som du gjort i de nuvarande digitala lärarmaterialen kommer inte automatiskt att överföras till de nya versionerna.
 • Kom ihåg att spara dina anteckningar före slutet av juli 2021.

Analysverktyget stöder kontinuerlig bedömning

Det nya analysverktyget svarar på ett mångsidigt sätt på de krav som den ökande distansundervisningen och den kontinuerliga bedömningen ställer på lärarna. Med hjälp av analysverktyget kan läraren följa med elevernas prestationer i digibok och digiuppgifter i realtid, på både individ- och gruppnivå.

Analysverktyget visar elevernas framsteg på ett visuellt och tydligt sätt, vilket gör det lätt för läraren att bilda sig en helhetsbild av gruppens nivå – hur många uppgifter har de gjort och hur har de klarat dem. Det är också möjligt att följa med enskilda elever arbete mer noggrant och ge stöd och feedback efter behov. Läraren kan utgå från data från analysverktyget för att ställa upp individuella lärmål för eleverna. Analysverktyget fungerar också som ett stöd vid återkoppling och bedömning.

Titta på en video om hur analysverktyget fungerar (videon är på finska)>

Elevernas digitala material blir enklare att använda

De förnyade digiböckerna och digiuppgifterna innehåller allt bekant och pålitligt innehåll i ett nytt användargränssnitt. De förnyade digitala elevmaterialen är tydliga, lättnavigerade och enkla att använda.

Tillgänglighet främjar jämlikhet

I samband med förnyelserna har vi fäst särskild uppmärksamhet vid tillgängligheten i våra digitala produkter. Målet är att i allt högre grad beakta användargrupper med olika funktionsvariationer. Den förbättrade tillgängligheten syns särskilt i produkternas allt tydligare layout. I och med uppdateringarna fungerar digiprodukterna också bättre på olika typer av enheter.

Vilka produkter förnyas?

I augusti 2021 finns följande förnyade produkter tillgängliga.

Land

 • digibok
 • digiuppgifter
 • digitalt material för läraren

Titan fysik

 • digibok
 • digiuppgifter
 • digitalt material för läraren

Titan kemi

 • digibok
 • digiuppgifter
 • digitalt material för läraren

Sund

 • digibok
 • digitalt material för läraren

Forum Historia 7 och 8

 • digibok
 • digitalt material för läraren