Artiklar

Så här förnyas Nya Pis digitala material

Nya Pis digiböcker och digitala lärarmaterial förnyas inför augusti 2022. Du kan prova på de nya digitala materialen redan under sommaren i Otavas Lärarrum. I den här artikeln kan du läsa om de viktigaste förnyelserna.

Önskade förnyelser i digitalt material för läraren

I Nya Pis digitala material för läraren hittar du material som hjälper dig med planeringen av lektionerna, undervisningsarbetet och bedömningsarbetet.

I det förnyade materialet

  • kan du följa med elevernas prestationer via analysverktyget: De förnyade digitala materialen innehåller Otavas nya analysverktyg. Via analysverktyget kan du följa med elevernas prestationer på grupp-, individ- och uppgiftsnivå i realtid. Kommentarerna du ger åt eleverna ser de i sin digibok. Läs mer om hur du använder analysverktyget här.
  • finns en översikt över uppgiftena i varje kapitel: Varje kapitel innehåller en översikt över uppgifterna. Översikten låter dig enkelt se vilka uppgifter kapitlet i digiboken innehåller.

Prova på de nya digitala lärarmaterialen redan nu

Du kan prova på de förnyade digitala lärarmaterialen redan under sommaren.

Du hittar Nya Pis förnyade digitala material i Otavas Lärarrum under fliken Bekanta dig med material. Du kan prova på materialet gratis i 30 dagar.

Prova på de förnyade digitala materialen i Otavas Lärarrum >

De nuvarande digitala lärarmaterialen är inte längre i bruk efter 31.7.2022

Om du har gjort anteckningar i de digitala lärarmaterialen för Nya Pi ska du spara dem innan 31.7.2022.

Spara dina anteckningar!

  1. Gå till det Nya Pis digitala lärarmaterial där du har gjort anteckningar.
  2. Välj ikonen i det högra övre hörnet och välj därefter penn-symbolen (anteckningar).
  3. Välj Alla anteckningar.
  4. Klicka på symbolen för att ladda ner dina egna anteckningar som txt-textfil.

Till Otavas Lärarrum