Nyheter

Avgiftsfria läromedel på ukrainska

Låt oss hjälpa barn som tvingats fly att fortsätta sin skolgång i Finland.

Skolan spelar en viktig roll i barns liv. För att barn som tvingats fly undan kriget i Ukraina ska få chansen att hålla fast vid några normala vardagsrutiner mitt i krisen, borde deras skolgång tryggas på bästa möjliga sätt. Redan nu har en del ukrainska barn börjat i finländska skolor.

Det ukrainska förlaget Ranok vill stödja barnens fortsatta skolgång och hjälpa barn och familjer på flykt. Förlaget öppnar upp alla sina material för grundskolan för avgiftsfri användning i Europa.

Materialen är pdf:er på ukrainska och går att ladda ner på adressen https://www.ranok.com.ua/text-book-elementary.html

Viktigt att förmedla information

Om det går ukrainska flyktingbarn på er skola, förmedla informationen om de avgiftsfria ukrainska läromedlen till barnens vårdnadshavare eller andra vuxna. På det sättet kan de stödja barnens skolgång också utanför skolan.

Låt oss tillsammans göra vårt bästa för att ukrainska barn ska få fortsätta sin skolgång trots undantagsläget.

Både Ranok och Otava är medlemmar i EEPG (European Educational Publishers Group). EEPG vill stödja barn som tvingats fly från Ukraina.

Mer information: Mari Kyyhkynen, affärsområdeschef för internationell licensförsäljning, mari.kyyhkynen@otava.fi