Nyheter

Elevens värld får ny layout

Elevens värld får en ny layout 8.4.2021. Eleven loggar fortfarande in i tjänsten med samma inloggningsuppgifter som tidigare. Uppdateringen orsakar inga förändringar i hur materialen används.

Vad är Elevens värld?

Elevens värld är den plattform där eleven använder Otavas digitala material för grundskolan: digiböcker, digiuppgifter och digitala tilläggsuppgifter. I Elevens värld kommer eleven åt alla de digitala material som skolan beställt och läraren tilldelat hen en licens till. Läs mer om hur Elevens värld fungerar >

Vad förändras?

  • Från och med 8.4. har Elevens värld en ny layout.
  • Eleven loggar fortsättningsvis in i tjänsten med samma inloggningsuppgifter som tidigare.
  • Uppdateringen innebär inga förändringar i hur materialen används.

Elevens värld >