Artiklar

Åtta tips på hur du skapar en god gruppanda

Alla lärare vet att det krävs mycket arbete för att skapa god stämning i en ny grupp. Också i en bekant elevgrupp kan det löna sig att inleda läsåret med olika övningar som ökar gruppandan. Under läsårets gång är det skäl att upprätthålla gemenskapen i gruppen med hjälp av små övningar. Genom att öka sammanhållningen går det att motverka många gräl och osämjor och få alla att trivas bättre!

Ur elevernas synpunkt ska övningar som främjar gruppandan kännas som en rolig lek, ett nöje eller en kul tävling – ett välkommet avbrott från den vanliga undervisningen. Om en övning känns som ett nödvändigt ont för antingen läraren eller eleverna är det bäst att välja en annan övning i stället.

Här har jag samlat några övningar som jag själv tycker om att använda mig av!

1. Jag gillar – namn och favoriter

Eleverna går omkring i klassrummet samtidigt som du spelar musik. När du pausar musiken ska eleverna stanna upp där de står. Därefter ska de vända sig mot den elev som står närmast och säga ”Hej, jag heter Mikael och jag är/gillar …” Om eleverna känner varandra sedan tidigare behöver de såklart inte presentera sig.

Eleverna kan tala om vad de heter i efternamn, hur gamla de är, vilken månad de är födda i, vilken deras favoriträtt/favoritfärg/favoritdjur är …

Eleverna ska vända sig mot en ny elev varje gång musiken stannar.

2. Vem saknas?

Precis som i föregående övning går eleverna runt i klassrummet samtidigt som du spelar musik. När du pausar musiken ska alla sätta sig på huk en bit ifrån varandra samtidigt som de blundar. Täck över en eller två elever med ett stort tyg. På en given signal ska de andra eleverna ställa sig upp och försöka komma på vem eller vilka som döljer sig under tyget.

3. Olika köer – ordna och samarbeta

Här är målet att få barnen i rörelse och hjälpa dem att komma i kontakt med varandra.

Bilda köerna antingen i grupper med 4–6 personer i varje eller dela klassen i två delar.

Ni kan bilda köer till exempel enligt längdordning, hårfärg (nyans),  antal syskon/husdjur, födelsemånad, födelsedatum, första bokstaven i för-/efternamnet, gatunumret i ens hemadress, med mera.

Uppgiften blir svårare om eleverna inte får prata medan de löser den.

4. Morgonhälsning och morgongymnastik

Börja med att hälsa på varandra genom att ta i hand och se varandra i ögonen (samt säga era namn). Fortsätt tills alla har hälsat på varandra. Nästa runda gör ni samma sak, men hälsar på varandra på ett annat sätt. Ni kan till exempel ta (snällt) i varandras axlar, armbågar, knän, vrister, öron … Den här övningen lämpar sig också som en morgonrutin där ni varierar hälsningssättet!

5. Gissa vem jag tänker på – uppmärksamma dina klasskamrater

Syftet är att få varje elev att känna sig viktig, sedd och uppmärksammad på ett positivt sätt.

Instruktion till eleverna: Gå fram till den person som min ledtråd handlar om. När ledtråden blir mer detaljerad kan du byta elev. Nudda vid en elev som ledtråden passar in på med ditt finger och håll kvar fingret tills du hör nästa instruktion.

Instruktion till läraren: Håll koll på vilka elever du gett ledtrådar om. Upprepa leken på olika lektioner under veckan så ofta att alla elever blivit valda minst två gånger. Som ledtrådar kan du använda till exempel kläder, hår, bokstäver i förnamnet. Ledtrådarna blir mer specifika mot slutet av leken. ”Den här eleven har något blått på sig, hens namn börjar på bokstaven J … den sista bokstaven i namnet är s.” (Namnledtrådar förutsätter att eleverna vet vad alla i gruppen heter.)

6. Den svävande fjädern

Dela ut en fjäder till varje elev. Eleverna rör sig fritt i rummet. Eleverna försöker hålla sina fjädrar i luften genom att blåsa på dem. När de har fått grepp om det bildar de par och försöker i stället hålla en gemensam fjäder i luften. Utöka grupperna med en elev åt gången. För att göra övningen svårare kan ni bestämma att eleverna i varje grupp ska ställa sig på en bestämd plats, varefter hen inte får röra på den ena eller båda fötterna. På det sättet måste eleverna som står längst ut mot kanten blåsa in fjädern mot mitten.

7. Snabba namnleken

Bilda en ring. En elev står i mitten och går mot en person i ringen för att nudda hen med till exempel en tidningsrulle, en mjuk boll eller en handdocka. För att rädda sig själv måste eleven i ringen hinna säga namnet på en annan elev i ringen före hen blir nuddad. Eleven i mitten ska försöka hinna nudda den utvalda eleven innan hen hinner säga ett nytt namn. Den här leken lämpar sig också för att hjälpa läraren att lära sig elevernas namn! Jag rekommenderar att du tar plats i mitten av ringen.

8. Vems farfar är president? – reagera fort och öva på namn

Eleverna bildar en ring. En elev ställer sig i mitten. Hen ställer en valfri, enkel fråga av vilken annan elev som helst (vem lekte du med på rasten, vilka äter glass, vem simmade i en sjö i går). Eleven som blir tillfrågad ska svara genom att säga namnet på minst två av sina klasskamrater. När eleverna hör sitt eget namn ska de byta plats med varandra. Eleven i mitten försöker ta en av de platser som blir ledig. Den elev som blir utan plats får ta plats i mitten och hitta på en ny fråga.

Innan ni börjar kan ni tillsammans fundera på lämpliga frågor.