Tips för undervisningen

Sju råd inför årskurs ett

Alla är nervösa i årskurs ett – inte bara eleverna utan också läraren. Hur får jag gruppen att fungera tillsammans? Hur lär jag ut kommunikationsfärdigheter? Hur bygger jag en tillitsfull stämning?

Här är några tips och råd för vardagen som följt med mig genom åren.

1. Välj en bok som du gärna läser högt ur varje dag

Om du inte kommer på en lämplig bok direkt kan du be biblioteket om hjälp. Emil och Pippi fungerar alltid, eller varför inte Pelle Svanslös.

2. Meddela föräldrarna om föräldramöte

Ju fortare alla vuxna får träffa varandra, desto lättare är det att samarbeta. Presentera vardagen i klassrummet och berätta kort om hur du lär barnen att läsa. Vardagen i skolan har förändrats en hel del sedan föräldrarna själv var elever – något som det kan vara bra att påminna vårdnadshavarna om.

3. Kartlägg förhandskunskaper

Försök att så fort som möjligt få en uppfattning om elevernas läskunskaper. Många elever kan ha glömt bort det de lärde sig i förskolan.

4. Undvik stress

Eleverna har rätt till lugn och ro. Planer är gjorda för att förändras. Var snäll mot dig själv och lås dig inte vid din perfekta lektionsplan. Eftersom det enda som är säkert när det gäller årskurs ett är förändringar och osäkerhet hinner man i praktiken sällan med allt man planerat på pappret. Allt möjligt kan hända – en elev kan råka kissa på sig, eller glömma bort att komma tillbaka in efter rasten.

När det gäller läsning kan ett lugnt tempo innebära att ni bara går igenom en bokstav per vecka. På det sättet hinner ni gå igenom nästan alla bokstäver innan jul. Se till att elever som redan kan läsa har tillräckligt med utmaning, så att nybörjare får träna på de nya bokstäverna i lugn och ro.

5. Värna om rutiner

Bekanta och trygga rutiner utgör grunden för en fungerande vardag. Efter att du har bestämt hur man ska agera och bete sig i klassrummet är det viktigt att se till att eleverna följer reglerna. Följ samma upplägg när du ger instruktioner. Lär eleverna att först lyssna på instruktionerna och först därefter sätta i gång med uppgiften. Repetera ordningsreglerna gång på gång – när du ger och går igenom läxor, när ni bildar köer, när ni kommer tillbaka in i klassrummet efter rasten. Skapa fungerande rutiner för hur man går efter, delar ut och lämnar tillbaka gemensam utrustning. Lär er att alltid ta med skolböckerna till skolan. Det kan inte finnas för många goda vanor. Eleverna får en känsla av framgång varje gång de gör rätt!

Följ gärna rutiner också när du lär ut nya bokstäver. När rutinerna fått alla att känna sig trygga kan ni börja undersöka hur ni spelar, leker, differentierar och övar på olika saker samtidigt i klassrummet.

6. Inled dagen med en genomgång av dagens tidtabell och händelser

Till en början brukar jag använda en läsordning med bilder. På morgonen lägger jag en liten bild av en skolbok (eller någon annan symbol) vid de olika klockslagen. På det sättet kan eleverna förutse vad som ska hända under dagen. När eleverna lärt sig bokstäverna går vi över till att använda ord.

7. Ge minst en läxa per dag

Det är skäl att ge något litet i läxa varje dag. Från måndag till torsdag brukar jag ge åtminstone två läxor, över helgerna ingenting. Se till att uppgiftstyperna du ger i läxa är sådana eleverna är bekanta med sedan tidigare.

 

Förslag på hur den första skoldagen kan se ut:

  • Gå efter barnen från skolgården. (Bilda en fin kö, öppna dörren för den som står bakom …)
  • Dela ut namnlappar i klassrummet. Du kan också ha gjort färdiga namnlappar som står på elevernas pulpeter.
  • Gå igenom hur eleverna haft det under sommaren och vad de har gjort. Vem har simmat, vem har varit hos mor- eller farföräldrar, vem har ätit korv eller glass, har någon tältat, hurdana djur har eleverna sett…?
  • Sjung och lek till exempel en bokstavssång.
  • Gå och ät lunch.
  • Gå ut på skolgården och bekanta er med gårdens gränser, till exempel genom en lek.
  • Tillbringa åtminstone den första rasten tillsammans.
  • Lek med förnamnen i klassen, dela ut pennor, suddgummin och färgpennor. Gör en matematik- eller modersmålsuppgift. Ge eleverna deras ”första läxa”.
  • Efter det här borde ni ännu hinna läsa en saga och kanske rita någonting.