Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Puls 2 (GLP 2016)

Puls 2 visar oss hur arvs- och miljöfaktorer påverkar och står i samband med hälsa och funktionsförmåga. Centrala teman är välbefinnande och trygghet som resurser, betydelsen av socialt stöd och mänskliga relationer, livets krissituationer, centrala faktorer som påverkar och belastar den mentala hälsan samt sexualitet.

Puls 2 har utkommit både tryckt och digitalt!

Bekanta dig med Puls 2!

Puls 2 (GLP16)

GLP 2016. Puls 2 visar oss hur arvs- och miljöfaktorer påverkar och står i samband med hälsa och funktionsförmåga. Centrala teman är välbefinnande och trygghet som resurser, betydelsen av socialt stöd och mänskliga relationer, livets krissituationer, centrala faktorer som påverkar och belastar den mentala hälsan samt sexualitet.

ISBN/GTIN: 978-951-1-30489-0
Pris: 41,45€ moms. 0%
Pris: 45,60€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Puls 1 (GLP 2016)

Puls 1 (GLP 2016)

Kirjan kansikuva: Puls 2 (GLP 2016)

Puls 2 (GLP 2016)

Kirjan kansikuva: Puls 3 (GLP 2016)

Puls 3 (GLP 2016)