Tryckt
Digitalt

MAOL:s tabeller

MAOL:s tabeller har förnyats. Innehållet har granskats, uppdaterats, kompletterats
och delvis också gallrats. Varje läroämne utgör fortfarande en egen helhet. Innehållet
i MAOL:s tabeller är ställvis mer omfattande än vad gymnasiets läroplan förutsätter
och fungerar därför också utmärkt vid fortsatta studier.

Studentexamensnämnden har godkänt MAOL:s digitabeller som programvara i de elektroniska studentexamensproven. MAOL:s digitabeller har samma innehåll som den tryckta MAOL.

Se alla delar i serien

MAOL:s tabeller

MAOL:s tabeller har förnyats. Innehållet har granskats, uppdaterats, kompletterats

och delvis också gallrats. Varje läroämne utgör fortfarande en egen helhet. Innehållet

i MAOL:s tabeller är ställvis mer omfattande än vad gymnasiets läroplan förutsätter

och fungerar därför också utmärkt vid fortsatta studier.

Studentexamensnämnden har godkänt MAOL:s digitabeller som programvara i de elektroniska studentexamensproven. MAOL:s digitabeller har samma innehåll som den tryckta MAOL.

ISBN/GTIN: 978-951-1-36085-8
Pris: 35,09€ moms. 0%
Pris: 38,60€ moms. 10%

Författare

  • MATEMATIK Jooseppi Järvinen, Leena Mannila, Mika Setälä
  • FYSIK Teemu Hiltula, Otso Huuska, Pasi Konttinen
  • KEMI Olga Sipilä, Tuomas Yli-Kokko

Svensk arbetsgrupp: Niklas Palmberg (matematik), Leif Ekrem (fysik), Triin Gyllenberg (kemi)