Tryckt

MAG1 – Tal och talföljder (GLP 2016)

MAG1 – Tal och talfölder är ett läromedel för den gemensamma studiehelheten i matematik för gymnasiet.

Kursmaterialet strävar till att väcka intresse för matematik genom att t.ex. kombinera matematiken med olika applikationer. Under kursen introduceras också nya tekniska hjälpmedel.

Kursen inleds med ett kapitel om räkneoperationer, där innehåll från grundskolan repeteras. Andra centrala färdigheter repeteras då de behövs för att förstå nya begrepp. Från procenträkning är det t.ex. naturligt att fortsätta med geometriska talföljder. Genom att bekanta sig med olika typer av talföljder stärker studerande sin förståelse av variabelbegreppet. Detta ger en god grund för att lära sig om funktioner i slutet av kursen.

MAG1

GLP 2016. Otavas matematik MAG1 – Tal och talfölder är ett läromedel för den gemensamma studiehelheten i matematik för gymnasiet.

Kursmaterialet strävar till att väcka intresse för matematik genom att t.ex. kombinera matematiken med olika applikationer. Under kursen introduceras också nya tekniska hjälpmedel.

Kursen inleds med ett kapitel om räkneoperationer, där innehåll från grundskolan repeteras. Andra centrala färdigheter repeteras då de behövs för att förstå nya begrepp. Från procenträkning är det t.ex. naturligt att fortsätta med geometriska talföljder. Genom att bekanta sig med olika typer av talföljder stärker studerande sin förståelse av variabelbegreppet. Detta ger en god grund för att lära sig om funktioner i slutet av kursen.

ISBN/GTIN: 978-951-1-30336-7
Pris: 28,55€ moms. 0%
Pris: 31,40€ moms. 10%

Digitalt tilläggsmaterial

Geogebra-materialen hittar du här.

Videoklipp för läroboken:

Läromedelsförfattare

Hanna Halinen

Författare

Markus Hähkiöniemi

Författare

Satu Juhala

Författare

Sampsa Kurvinen

Författare

Sari Louhikallio

Författare

Erkki Luoma-aho

Författare

Jukka Ottelin

Författare

Kati Parmanen

Författare

Terhi Raittila

Författare

Tommi Tauriainen

Författare

Tommi Tikka

Sari Vallineva

Författare