Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Forum 9 Samhällslära

Förnyade Forum 9 granskar verksamheten i samhället på ett tydligt och konkret sätt samt uppmuntrar ungdomarna att diskutera och påverka aktivt. Läromedlet fokuserar på att träna multilitteracitet och kritisk informationssökning, lyfter upp aktuella teman och stöder olika typer av lärande. Läromedlet har anpassats till finlandssvenska förhållanden.

Innehållet i Forum 9-produkterna är mångsidigt
– Det aktuella läromedlet betonar aktivitet och olika färdigheter. Materialet innehåller rikligt med uppgifter som låter eleverna öva på att söka information och använda olika typer av material.
– Precis som de andra delarna i Forum-serien innehåller läroboken Kom ihåg-lappar och fetstilt text som hjälper eleverna att få en uppfattning om de centrala innehållen.
– Till Forum 9 hör ett mångsidigt digitalt lärarmaterial, som också innehåller stöd för bedömning.

Uppdateringar i Forum 9

Uppdateringar i Forum 9 digiboken och digitala lärarmaterialet:

  • Kapitel 5 och 6: Information om den utvidgade läroplikten uppdaterad i texten och i tabellerna.
  • Kapitel 27: Information om välfärdområdesvalen tillagd i texten och tabellerna.
  • Kapitel 29: Information om välfärdsområdena har lagts till i texten och informationen om välfärdsområdenas och kommunernas uppgiftsfördelning har uppdaterats. Dessutom har texten på sidan 194─195 uppdaterats enligt ändringarna i social- och hälsovårdsreformen. Kartan om välfärdsområdena är uppdaterad och uppgift 6 är ändrad för att motsvara texten i läroboken.
  • Statistik och diagram är uppdaterade i kapitel 3, 8, 9, 12, 15 och 20.
  • Dessutom har vi gjort flera mindre korrigeringar i innehållet.

Uppdateringarna syns i Forum 9 digiboken och digitala lärarmaterialet i augusti 2022.

Uppdateringarna läggs också med i följande upplaga av den tryckta Forum 9 Samhällslära (LP16) läroboken.

Forum Samhällslära (LP2016)

Den förnyade läroboken Forum 9 innehåller mängder med verktyg som hjälper eleven att förstå och verka i samhället samt ta kontrollen över sitt eget liv. Texterna i boken är tydliga och bildmaterialet mångsidigt. Till varje kapitel finns rikligt med olika svåra uppgifter – läsförståelseuppgifter, materialuppgifter och uppgifter med informationssökning.

ISBN/GTIN: 978-951-1-33852-9
Pris: 34,09€ moms. 0%
Pris: 37,50€ moms. 10%

Läromedelsförfattare

Eenariina Hämäläinen

Författare

Antti Kohi

Författare

Kimmo Päivärinta

Författare

Vesa Vihervä

Författare