Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Forum 6 Historia

Genom att studera historia lär du dig förstå människor och den värld du lever i. I Forum 6 får du också svar på många spännande frågor: Fanns Robin Hood på riktigt? Vilka var Columbus, Michelangelo och Galilei? Varför brann pärtorna i de finska lantgårdarna? Vilka följder fick den franska revolutionen?

Forum 6 Historia

Genom att studera historia lär du dig förstå människor och den värld du lever i. I Forum 6 får du också svar på många spännande frågor: Fanns Robin Hood på riktigt? Vilka var Columbus, Michelangelo och Galilei? Varför brann pärtorna i de finska lantgårdarna? Vilka följder fick den franska revolutionen?

ISBN/GTIN: 978-951-1-27911-2
Pris: 36,18€ moms. 0%
Pris: 39,80€ moms. 10%

Övriga delar i serien

Kirjan kansikuva: Forum 5 Historia

Forum 5 Historia