Tryckt

Du kan! Talföljder och uppdelningar

Du kan! Talföljder och uppdelningar repeterar och övar matematikens grundläggande innehåll, som eleven behöver förstå för att kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.

– Övningarna är systematiskt uppbyggda och framskrider i maklig takt så att nya insikter byggs på det eleven redan kan.

– Boken innehåller rikligt med övningar i talbegrepp och talföljder som stöder eleven i att befästa sina grundkunskaper.

– Den tydliga uppbyggnaden och de illustrerade uppgifterna stöder eleven att fokusera på det viktiga.

Du kan! Talföljder och uppdelningar

Du kan! Talföljder och uppdelningar repeterar och övar matematikens grundläggande innehåll, som eleven behöver förstå för att kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division. – Övningarna är systematiskt uppbyggda och framskrider i maklig takt så att nya insikter byggs på det eleven redan kan. – Boken innehåller rikligt med övningar i talbegrepp och talföljder som stöder eleven i att befästa sina grundkunskaper. – Den tydliga uppbyggnaden och de illustrerade uppgifterna stöder eleven att fokusera på det viktiga.

ISBN/GTIN: 978-951-1-39331-3
Pris: 16,91€ moms. 0%
Pris: 18,60€ moms. 10%

Läromedelsförfattare

Katariina Asikainen