Tryckt

Du kan! Studieteknik

Du kan lära dig studieteknik!

Förmågan att tänka själv och att fundera på hur man bäst lär sig är grunden för all inlärning och kunskap. För att tillgodogöra sig kunskap behöver man också inspiration, koncentration och minnesregler. I den här övningsboken övar eleven på ett roligt sätt olika minnes- och inlärningstekniker samt att reflektera över sina egna styrkor och olika sätt att lära sig. Boken lämpar sig för årskurserna 4–6.

Du kan! Studieteknik

Du kan lära dig studieteknik!

Förmågan att tänka själv och att fundera på hur man bäst lär sig är grunden för all inlärning och kunskap. För att tillgodogöra sig kunskap behöver man också inspiration, koncentration och minnesregler. I den här övningsboken övar eleven på ett roligt sätt olika minnes- och inlärningstekniker samt att reflektera över sina egna styrkor och olika sätt att lära sig. Boken lämpar sig för årskurserna 4–6.

ISBN/GTIN: 978-951-1-39335-1
Pris: 18,55€ moms. 0%
Pris: 20,40€ moms. 10%

Läromedelsförfattare

Kati Aavikko

Författare

Satu Arjanne

Författare

Leena Pärssinen

Författare