Tryckt

Du kan! Multiplikation

Övningsboken hjälper eleven att förstå sambandet mellan addition och multiplikation. I boken går vi igenom multiplikationstabellerna 1–10. Eleverna lär sig lösa alla multiplikationstabeller med hjälp av tvåans, femmans och tians tabeller. Materialet innehåller rikligt med repetitionsuppgifter.

Du kan! differentierar, repeterar och kompletterar

Multiplikationstabellerna är bland det viktigaste i matematikundervisningen i klasserna 1–6. Du kan! Multiplikation

  • är inte bunden till en läroboksserie
  • kan användas i alla årskurser
  • erbjuder eleven olika strategier för att lära sig multiplikationstabellerna
  • hjälper eleven att förstå sambandet mellan addition och multiplikation.

Vem har nytta av Du kan! Multiplikation?

Du kan! Multiplikation är ämnad för elever som behöver allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Du kan använda övningsböckerna i Du kan!-serien i årskurserna 3–6 i såväl normal undervisning som i specialundervisning när

  • en elev har svårigheter att förstå sambandet mellan addition och multiplikation
  • en elev har problem att minnas multiplikationstabellerna
  • en elev har svårigheter att tillämpa multiplikationstabellerna
  • du behöver ett material som på ett systematiskt sätt repeterar multiplikationstabellerna.

Du kan! Multiplikation

Övningsboken hjälper eleven att förstå sambandet mellan addition och multiplikation. I boken går vi igenom multiplikationstabellerna 1–10. Eleverna lär sig lösa alla multiplikationstabeller med hjälp av tvåans, femmans och tians tabeller. Materialet innehåller rikligt med repetitionsuppgifter.

ISBN/GTIN: 978-951-1-39330-6
Pris: 16,91€ moms. 0%
Pris: 18,60€ moms. 10%

Läromedelsförfattare

Outi Kuusela

Författare

Päivi Vehmas

Författare