Tryckt

Du kan! Engelska verb

Öva engelska verb! Den nya övningsboken Engelska verb i serien Du kan! tränar, stöder och repeterar innehållet i engelska. Övningsboken fokuserar på engelskans vanligaste verb och hur de används i presens. Du kan! Engelska verb stöder elever som behöver mer övning och repetition i sina engelska studier. Materialet är ämnat för elever i årskurser 1–6, men lämpar sig också för äldre elever som behöver repetera baskunskaperna.

Facit till Du kan! Engelska verb finns i Otavas Lärarrum.

Du kan! repeterar

  • I övningsboken bekantar vi oss med enkelt presens, pågående presens och imperativ.
  • Nya verb presenteras i form av bildordlistor, som stöder förståelse och utveckling av vokabulär.
  • Grammatiken presenteras både i roliga serier och i egna tydliga rutor.

Du kan! uppmuntrar

  • Det finns många olika slags övningar och det finns exempel till dem alla.
  • Uppgiftsbeskrivningarna är tydliga och gör det enkelt att börja arbeta.
  • De trevliga illustrationerna motiverar och stöder förståelsen.

Du kan! Engelska verb

Övningsboken Du kan! Engelska verb differentierar, repeterar och kompletterar. Materialet fokuserar på de vanligaste verben i engelskan och hur vi använder dem i presens. Du kan! Engelska verb stöder inlärningen hos elever som behöver extra övning och repetition i engelskan. Materialet är framtaget för elever i årskurs 3-6, men lämpar sig även för äldre elever som behöver repetition.

ISBN/GTIN: 978-951-1-39328-3
Pris: 18,55€ moms. 0%
Pris: 20,40€ moms. 10%

Läromedelsförfattare

Laura Tsutsunen

Författare

Martti Mery

Författare