Tryckt

Du kan! Division

Du kan! Division låter eleven öva och praktisera på sambandet mellan multiplikation och division. Eleven får i lugn takt möjlighet att lära sig en divisionstabell åt gången. Samtidigt övar eleven på rest vid division. När vi kan det, kan vi också börja dividera med stora tal!

Den tydliga uppbyggnaden i boken Du kan! Division vägleder eleven mot en förståelse för sambandet mellan multiplikation och division. De rikligt illustrerade uppgifterna stöder inlärningen av delbarhetsbegreppet, divisioner som går jämnt ut och rest vid division. Att öva på divisionstabellerna stöder förståelsen för division.

Du kan! Division

Du kan! Division låter eleven öva och praktisera på sambandet mellan multiplikation och division. Eleven får i lugn takt möjlighet att lära sig en divisionstabell åt gången. Samtidigt övar eleven på rest vid division. När vi kan det, kan vi också börja dividera med stora tal! Den tydliga uppbyggnaden i boken Du kan! Division vägleder eleven mot en förståelse för sambandet mellan multiplikation och division. De rikligt illustrerade uppgifterna stöder inlärningen av delbarhetsbegreppet, divisioner som går jämnt ut och rest vid division. Att öva på divisionstabellerna stöder förståelsen för division.

ISBN/GTIN: 978-951-1-39329-0
Pris: 18,00€ moms. 0%
Pris: 19,80€ moms. 10%

Läromedelsförfattare

Outi Kuusela

Författare

Päivi Vehmas

Författare