Digiböckernas sidnumrering

Digiböckerna innehåller förutom texter och bilder också videomaterial och ljudfiler. Innehållet är skapat så att du kan använda digiböckerna så smidigt som möjligt, också med olika apparater. Det här är orsaken till varför Otavas digiböcker saknat sidnumering från början. I samband med förnyelser av material har vi lagt till sidnumrering i en del av digiböckerna. I en del material finns sidnumreringen i innehållsförteckningen. Om digiboken inte innehåller sidnumrering, navigerar du med hjälp av rubrikerna i materialet.