Artiklar

Hur bygger man en god gruppanda?

Det går att göra skolan till en miljö som eleven känner hängivenhet till. Det innebär att eleven inte bara trivs i skolan, utan också fäster sig vid gemenskapen och lärandet. Skolan blir en trygg och behaglig plats att gå till, där eleven har positiva och betydelsefulla vänskapsrelationer och pålitliga och värdefulla kontakter till vuxna.

Artiklar

Lärarens färdigheter vid bedömning av lärande och kunnande

Bedömningsfärdigheter (assessment literacy) är en viktig del av lärarens yrkeskunskaper. Bedömning är inte en teknisk prestation åtskild från inlärning och undervisning, utan kan i bästa fall vara något som gagnar både den som bedömer och den som blir bedömd. Bedömningen ska vara ändamålsenlig och ske vid rätt tidpunkt. Den som bedömer, i det här fallet […]

Artiklar

Vi skapar framtiden tillsammans

Som lärare fungerar du som känselsprötet i klassen. Du ser vad eleverna grubblar på och vad som stjäl uppmärksamheten från det ni arbetar med. Vi stödjer ditt arbete på många sätt för att det ska vara lättare för dig att engagera alla elever i lärandet. Digitaliseringen förändrar såväl skolan som lärandet. Allt mer mångsidiga metoder […]