Artiklar

Läskunnighet är en framtidsfärdighet

Skulle du vilja ha en telefon utan internetuppkoppling? Skulle du vilja ha en nyckel som inte passar ihop med ytterdörren till ditt hem ? Skulle du vilja ha en karta med en tydlig ritning av en stad, men ingen information om din position?

Artiklar

Att röra sig i naturen gör barnen kreativa – erfarenheter av utomhuspedagogik

Under senare år har barns förhållande till naturen försämrats. Ett sätt att motverka det här är att ta med eleverna utomhus – utomhuspedagogik har blivit allt vanligare och används inom många olika ämnen!

Artiklar

Gör IKT-färdigheter till en del av lektionen – ta i bruk digimediauppgifterna!

Flera lärare har efterfrågat enkla och inspirerande verktyg för att utveckla elevernas digitala färdigheter. För att svara på det här behovet har Otava tagit fram så kallade digimediauppgifter till den populära serien Expedition. Rektor Matti Taimi, som varit med och utvecklat materialet, berättar vad det är frågan om.

Artiklar

Hjärngymnastik – mjukstarta programmeringsundervisningen

Känns det svårt att lära ut programmering till elever i de lägre årskurserna? Börja med hjärngymnastik i klassrummet. Övningar som tränar eleverna i att tänka på ett visst sätt skapar en god grund för färdigheter som behövs vid programmering. Klasslärare Markus Packalén från Uleåborg, som gjort Scratch-materialet till Karlavagnen, delar med sig av sina bästa erfarenheter.

Nyheter

Nya Lärarrummet har anpassats efter lärarnas behov

Otavas Lärarrum förnyades sommaren 2018. I Lärarrummet hittar du allt digitalt material som din skola beställt. Tjänsten låter dig också prova nya material gratis i 30 dagar.

Nyheter

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 – vi är fortfarande en betrodd hanterare av personuppgifter

Europeiska unionens nya databeskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Hos Otava Utbildning påbörjade vi förberedelserna inför GDPR i början av 2016 och vi har uppgraderat våra befintliga informationssäkerhetsmetoder för att uppfylla kraven i den nya förordningen. Vad är det alltså fråga om? GDPR tillämpas i Finland och andra EU-länder från den 25 […]

Artiklar

Lärarens färdigheter vid bedömning av lärande och kunnande

Bedömningsfärdigheter (assessment literacy) är en viktig del av lärarens yrkeskunskaper. Bedömning är inte en teknisk prestation åtskild från inlärning och undervisning, utan kan i bästa fall vara något som gagnar både den som bedömer och den som blir bedömd. Bedömningen ska vara ändamålsenlig och ske vid rätt tidpunkt. Den som bedömer, i det här fallet […]

Artiklar

Vi skapar framtiden tillsammans

Som lärare fungerar du som känselsprötet i klassen. Du ser vad eleverna grubblar på och vad som stjäl uppmärksamheten från det ni arbetar med. Vi stödjer ditt arbete på många sätt för att det ska vara lättare för dig att engagera alla elever i lärandet. Digitaliseringen förändrar såväl skolan som lärandet. Allt mer mångsidiga metoder […]