Nyheter

Otava Utbildning hjälper skolor och lärare att ordna distansundervisning

Otava hjälper lärare att ordna undervisning på ett smidigt sätt i en tid av coronaepidemi. Alla lärare kan nu avgiftsfritt testanvända alla Otavas digitala material i Otavas Lärarrum fram till slutet av vårterminen 2020.

Nyheter

Nästan 200 bidrag till Otavas illustrationstävling

Första priset gick till illustratören och spelgrafikern Emiel Inkeri Nikula från Helsingfors. Bland de bästa bidragen var nivån så hög att juryn bestämde sig för att dela ut två tredjepris.

Artiklar

Fem tips inför studentexamensprovet i kemi

Studentexamensprovet i kemi närmar sig. Mol-seriens författare Leena Turpeenoja ger dig fem tips på hur du skriver ett ba och precist svar.

Artiklar

Vi ses på Educa!

Årskurs 1–6 Karlavagnen Tankenötter 1–2 utkommer inom kort! Tankenötter är ett tilläggsmaterial för dem som behöver fler utmaningar i matematik. Tankenötter finns tillgängliga för alla böcker i serien Karlavagnen. Använder du redan Karlavagnen Tankenötterna för årskurs 3–6 i din undervising? Skolor som använder de digitala lärarmaterialen till Karlavagnen får nu tillgång till programmeraren och barnboksförfattaren […]

Nyheter

Otava Utbildning deltar i Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses kampanj #VÅRTHAV

Otava deltar i kampanjen med det av experter framtagna, pedagogiska lärområdet Låt oss rädda Östersjön, som är gratis att använda för alla skolor år 2020.

Artiklar

Tillsammans bygger vi framtidens gymnasium

Gymnasiets nya läroplan har nu publicerats. Den nya läroplanen träder i kraft i augusti 2021. Affärsområdeschef Eeva Lahdenmäki berättar om hur vi på Otava förbereder oss inför gymnasiets nya läroplan och vilka teman som lärare, rektorer och läromedelsförfattare diskuterat om.

Artiklar

”Det är bra att det finns mycket att välja på i materialet!”

Lärarna Venla Lahtikallio och Mari Grassel uppskattar mångsidigheten hos Insights, Otavas serie i A1-engelska.

Artiklar

Mer tid för de studerande

”Vi höll kursen KE1 så att vi var två lärare som undervisade samma kurs samtidigt. Sammanlagt deltog cirka 60 elever i kursen”, berättar Turpeenoja. Enligt Turpeenoja är kemi ett lämpligt ämne för samundervisningen. ”Arbetssätten i kemin är mångsidiga. Vi använder bland annat animationer och simuleringar samt utför laboratoriearbeten. Genom att vara två lärare på kursen […]

Nyheter

Nya Lärarrummet har anpassats efter lärarnas behov

Otavas Lärarrum förnyades sommaren 2018. I Lärarrummet hittar du allt digitalt material som din skola beställt. Tjänsten låter dig också prova nya material gratis i 30 dagar.

Nyheter

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 – vi är fortfarande en betrodd hanterare av personuppgifter

Europeiska unionens nya databeskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Hos Otava Utbildning påbörjade vi förberedelserna inför GDPR i början av 2016 och vi har uppgraderat våra befintliga informationssäkerhetsmetoder för att uppfylla kraven i den nya förordningen. Vad är det alltså fråga om? GDPR tillämpas i Finland och andra EU-länder från den 25 […]

Artiklar

Lärarens färdigheter vid bedömning av lärande och kunnande

Bedömningsfärdigheter (assessment literacy) är en viktig del av lärarens yrkeskunskaper. Bedömning är inte en teknisk prestation åtskild från inlärning och undervisning, utan kan i bästa fall vara något som gagnar både den som bedömer och den som blir bedömd. Bedömningen ska vara ändamålsenlig och ske vid rätt tidpunkt. Den som bedömer, i det här fallet […]

Artiklar

Vi skapar framtiden tillsammans

Som lärare fungerar du som känselsprötet i klassen. Du ser vad eleverna grubblar på och vad som stjäl uppmärksamheten från det ni arbetar med. Vi stödjer ditt arbete på många sätt för att det ska vara lättare för dig att engagera alla elever i lärandet. Digitaliseringen förändrar såväl skolan som lärandet. Allt mer mångsidiga metoder […]