Allmänt

Våra läromedel i språk får ny och mångsidig MOT-ordbok

Till augusti 2024 kommer vi att förse våra läromedel i språk med den finländska och yrkesmässiga ordboken MOT. Vi lägger till ordboksfunktionen i svenskspråkiga digiböcker och digitala lärarmaterial i engelska, tyska, franska och spanska.

MOT-ordboken erbjuder användarna ett mångsidigt språkurval och en bra sökfunktion med systematiska, belysande exempel.

Med MOT har användaren tillgång till en betydligt större mängd ord än tidigare. MOT-ordboken innehåller också fraser och exempel på hur orden används i olika sammanhang, vilket stödjer inlärningen.

Språkparen i de svenskspråkiga läromedlen är:

Swedish-English-Swedish

svenska-tyska-svenska

svenska-franska-svenska

svenska-spanska-svenska

MOT-ordboken ersätter Otavas ordbok i digimaterialen. Läs mer om förnyelsen i de finskspråkiga läromedlen här.