Artiklar

”Det är bra att det finns mycket att välja på i materialet!”

Lärarna Venla Lahtikallio och Mari Grassel uppskattar mångsidigheten hos Insights, Otavas serie i A1-engelska.

”Jag tycker att det är bra att boken inte innehåller för många kapitel att välja mellan. För många kapitel ger ofta båda studerande och lärare en känsla av att man borde hinna med mycket mer. Bland skriv- och gruppuppgifterna finns det gott om alternativ”, säger Grassel.

”Texter och workshops finns det ändå mer än tillräckligt av”, säger Venla Lahtikallio. ”Det är bra att det finns många texter att välja mellan, även om man inte hinner gå igenom alla under en kurs.”

Både Grassel och Lahtikallio anser att alla texter i Insights-böckerna tar upp mångsidiga perspektiv, vilket stöder studierna, även om temat för någon kurs inte skulle intressera alla elever.

En tydlig struktur underlättar både studier och undervisning

Enligt Venla Lahtikallio har Insights-materialen en tydlig struktur. ”Jag vet var jag hittar det jag behöver.”

”Avsnitten har en tydlig introduktion, text, textförståelseuppgift, frasuppgift, vokabuläruppgifter och uppgifter som låter de studerande skriva och tänka själva. Grammatiken utgör en egen helhet och är inte bunden till textavsnitten”, säger Mari Grassel.

Lärarna använder både den tryckta och den digitala boken

Mari Grassel planerar alltid sina lektioner med hjälp av den tryckta boken, i vilken hon också göra sina anteckningar. Hon föredrar den tryckta bokens layout. Under lektionerna använder Grassel i stället digiboken, som är en del av det digitala lärarmaterialet.

”Jag tycker det är lättare att få en uppfattning om kurshelheten med hjälp av den tryckta boken”, förklarar Venla Lahtikallio. ”När jag går runt bland de studerande under lektionerna är det smidigare att använda den tryckta boken än den digitala. Eleverna använder främst digiboken, men en del har enbart den tryckta versionen.” Lahtikallio använder det digitala materialet för läraren för att visa facit till uppgifterna åt de studerande.

Hur stöder det digitala materialet språkundervisningen och differentieringen?

”Tack vare de digitala läromedlen innehåller läromedlen mycket mer autentiskt material än tidigare. Samtidigt är det lättare att använda än tidigare. Studerandenas digiuppgifter, som de själva kan kontrollera svaren på, är mycket användbara. Samtidigt är det bra att man går igenom en del av uppgifterna tillsammans”, säger Mari Grassel. Enligt henne är det ett bra stöd för differentieringen att det finns rikligt med uppgifter, av vilka de studerande kan göra och kontrollera en del i egen takt.

Venla Lahtikallio anser att de digitala läromedlen gör att de studerande har tillgång till mer material än vad som skulle få plats i en tryckt bok. De digitala läromedlen utvidgar möjligheterna att öva på språket på olika sätt och hitta de metoder som passar en själv. Läraren kan på ett smidigt sätt dela ut tilläggsmaterial till studerande digitalt, och lektionerna fungerar smidigt med hjälp av det digitala lärarmaterialet.

Insights-materialen förbereder för det digitala studentexamensprovet

”Insights innehåller autentiska och tillräckligt utmanande texter och videor. Grammatiken är också tillräckligt detaljerad”, säger Mari Grassel. ”Det är bra att hörförståelserna innehåller videomaterial, som visar upp autentiska situationer. Tack vare autenticiteten är en del av videorna mycket utmanande”, säger Venla Lahtikallio.

Insights aktiverar de studerande

Mari Grassel anser att det är bra att de studerande uppmuntras att använda språket i många olika typer av situationer. ”De studerande gör gärna framför allt de grammatik- och vokabuläruppgifter som de kan kontrollera själva”, berättar hon. Enligt Venla Lahtikallio bidrar de intressanta texterna och de varierande uppgifterna i Insights till att aktivera de studerande.

Du kan läsa mer om Otavas serie Insights här: otava.fi/insightsengelska

Otavan Kirjasäätiös läromedelspris till arbetsgruppen bakom Insights – läs mer (på finska) här >