Tips för undervisningen

Biologitips för årskurs 7–9: Undersök snötäcket

Biologiserien Liv för årskurs 7–9 innehåller många tips på hur ni kan vara aktiva under lektionerna! Ta med eleverna ut i friska luften och undersök snötäcket som bildats under vintern. I det här tipset hittar du  instruktioner för hur ni kan undersöka snötäcket.

Utrustning

 • Mått
 • Meterlång käpp eller pinne
 • Tejp
 • Termometrar

Instruktioner för att undersöka snötäcket

 1. Mät hur djupt snötäcket är.
 2. Klistra fast termometrarna på olika höjder på käppen.
 3. Använd käppen för att mäta temperaturen vid marken, i mitten av snölagret och på ytan av snön. Låt käppen stå kvar i snön i några minuter.
 4. Anteckna mätresultaten.
 5. Hur stor är temperaturskillnaden mellan ytan av snötäcket och vid marken? Vad beror det på?
 6. Vilka andra faktorer är olika vid marken och på ytan av snön?
 7. a) Hurdana fördelar innebär ett tjockt snötäcke för djuren?
  b) Hurdana nackdelar innebär ett tjockt snötäcke för djuren?
 8. a) Ge exempel på djur som har nytta av ett tjockt snötäcke.
  b) För vilka djur kan ett tjockt snötäcke vara skadligt?