Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Magazin.de Tyska (GLP21)

B2- och B3-tyskans serie Magazin.de Tyska har förnyats enligt användarnas önskemål till GLP 2021. Det som lärarna uppskattar i serien har bibehållits. Magazin.de Tyska fokuserar på det väsentliga och lär ut språket och kulturen från tyskspråkiga områden utifrån de studerandes erfarenheter och behov. Serien uppmuntrar de studerande att tala och målet är att utveckla förståelse och en konstruktiv interaktion med andra.

Se alla delar i serien

 • Målen i serien presenteras på ett tydligt sätt i början av varje Einheit och i slutet hittar du den uppskattade självvärderingen.
 • De mångsidiga texttyperna uppmuntrar de studerande till varierande arbetsmetoder. Vid sidan av texterna finns temaordlistor och tillhörande uppgifter.
 • Uppgifterna har bearbetats. Det finns rikligt med basuppgifter. En del av basuppgifterna är utvecklade till mer omfattande övningar och en del av de öppna uppgifterna har mer instruktioner än tidigare.
 • Grammatiken är noggrant vald och du kan gå igenom den på ett enkelt och lättfattligt sätt. De studerande övar grammatiken både skriftligt och muntligt.
 • Magazin.de Tyska utgår från de studerande både i texterna och i övningarna.
 • Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling beaktas.
 • Serien uppmuntrar de studerande att komplettera sin språkprofil under studiernas gång.
 • Modulernas centrala innehåll har till en viss del ändrats jämfört med den tidigare versionen.

Tidtabell för serien Magazin.de Tyska (GLP21)

Magazin.de Tyska 1 – har utkommit
Magazin.de Tyska 2 – har utkommit
Magazin.de Tyska 3 – har utkommit
Magazin.de Tyska 4 – har utkommit
Magazin.de Tyska 5 – har utkommit
Magazin.de Tyska 6 – har utkommit
Magazin.de Tyska 7 – har utkommit

Magazin.de Tyska 8 – utkommer 2024

Serien Magazin.de Tyska (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 1 (GLP21)

Magazin.de Tyska 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 2 (GLP21)

Magazin.de Tyska 2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 3 (GLP21)

Magazin.de Tyska 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 4 (GLP21)

Magazin.de Tyska 4 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 5 (GLP21)

Magazin.de Tyska 5 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 6 (GLP21)

Magazin.de Tyska 6 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 7 (GLP21)

Magazin.de Tyska 7 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 8 (GLP21)

Magazin.de Tyska 8 (GLP21)

Välj det bästa alternativet för din skola

 • De högklassiga materialen i serien Magazin.de Tyska (GLP21) finns både tryckt och digitalt.
 • Beställ enskilda material eller förmånliga digipaket.

Bekanta dig med Magazin.de Tyska-digipaket

 • Magazin.de Tyska är tillgänglig för studerande också som förmånligt digipaket (12 mån).
 • Om du tar i bruk Magazin.de Tyska-paketet får du modulvisa digitala lärarmaterial, presentationsmaterial, prov, ljudfiler och facit som förmån.
 • Bekanta dig närmare med digipaket här >

Läs mer om priser och förmåner >

Magazin.de Tyska stödjer din undervisning

 • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Magazin.de Tyska-produkterna innehåller det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stödjer bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas app Otso.

Priser och förmåner

Material för lektionerna

Kulturcoupon: Bänkskuddardagen och abibalen

I det tyska språkområdet firar abiturienter som slutar skolan också bänkskuddardagen eller ”penkis”. Årskursens sista gemensamma fest är en bal som kallas abibalen.

Ladda ner pdf (6 057 kt)

Läromedelsförfattare

Pia-Helena Bär

Författare

Christian Busse

Författare

Ritva Tolvanen

Författare

Heidi Östring (o.s. Äijälä)

Författare

Ines Crocker (früher Paul)

Författare

Svensk arbetsgrupp

Elisabeth Ekstrand

Översättare

Marianne Backlund

Sakgranskare

Stina Boström-Vazquez

Redaktör