Tryckt

Karlavagnen – matematik för förskolan

Karlavagnen är ett basläromedel i matematik som ger förskolebarnet de första byggstenarna för att bygga en stabil matematisk grund. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre lär sig barnet att se på världen med sina matematikögon. Karlavagnens mångsidiga uppgifter, spel och lekar gör matematiken i förskolan rolig!

Karlavagnen har en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Barnets bok och lärarhandledningen skapar tillsammans en helhet, som hjälper dig som pedagog att uppmuntra och stärka barnets matematiska tänkande.

Lärarhandledningen innehåller förslag på arbetsgång, sagor, lekar, utematematik och mycket mer, som bygger upp den matematiska förståelsen. Arbetsgången är lätt att följa och uppbyggd så att barnet först får uppleva, sedan pröva och till slut arbeta på papper. Till varje kapitel hör en ramberättelse och ett förslag till en lek som passar ämnet.

Karlavagnen F

Karlavagnen är ett basläromedel i matematik för förskolan med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre lär sig eleverna bland annat klassificera, jämföra och ordna. Bokens mångsidiga uppgifter, spel och lekar gör matematiken i förskolan intressant och utmanande!

ISBN/GTIN: 978-951-1-30783-9
Pris: 24,45€ moms. 0%
Pris: 26,90€ moms. 10%

Läromedelsförfattare

Leena Grönroos

Sirpa Haapaniemi

Maria Laaksonen

Marja Merikanto