Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Magazin.de Tyska (GLP21) åk 7-9

B2- och B3-tyskans serie Magazin.de Tyska har förnyats enligt användarnas önskemål till GLP 2021. Det som lärarna uppskattar i serien har bibehållits.

Magazin.de Tyska fokuserar på det väsentliga och lär ut språket och kulturen från tyskspråkiga områden utifrån elevernas erfarenheter och behov. Serien uppmuntrar de studerande att tala och målet är att utveckla förståelse och en konstruktiv interaktion med andra.

Från och med läsaret 2023–2024 är däremot enbart de nya GLP21-versionerna tillgängliga av seriens digiböcker och digiprov.

Förnyelser i Magazin.de Tyska 1

• Målen presenteras vid inledningen (Intro)
• Eleverna övar sig på att tacka i större utsträckning
• Både texten och temaordllistan i Einheit 5 repeterar i större utsträckning än tidigare

Förnyelser i Magazin.de Tyska 2

• Målen presenteras vid inledningen (Intro)
• Start-delen har förkortats
• Text 3 har komprimerats
• Text 4 har förtydligats
• Text 5 har förkortats betydligt
• Genomgången av perfekt har lättats upp
• Boken tar i större utsträckning upp situationer där man uträttar ärenden

Serien Magazin.de Tyska (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 1 (GLP21)

Magazin.de Tyska 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Tyska 2 (GLP21)

Magazin.de Tyska 2 (GLP21)

Författare

Pia-Helena Bär

Författare

Christian Busse

Författare

Ritva Tolvanen

Författare

Heidi Östring (o.s. Äijälä)

Författare

Ines Crocker (früher Paul)

Författare