Tryckt
Digitalt

Zenit (GLP 2016)

Geografi för gymnasiet

Zenit motsvarar läroplanen GLP16. Alla områden som nämns i läroplanen behandlas i läromedlet, allt från ortsnamn till geomedia. Vid förnyelsen av läromedlet har man också beaktat användarresponsen. Zenit är ett modernt och inspirerande läromedel, som ligger nära de ungas vardag. Innehållet består av aktuell information om miljöfrågor, världsläget och framtidens möjligheter. Illustrationerna är av hög kvalitet och bidrar till att öka intresset för geografi. Bilderna kopplar till ämnet som behandlas, de illustrerar fenomen och befrämjar inlärningen.

Se alla delar i serien

Serien Zenit Geografi (GLP16)

Kirjan kansikuva: Zenit 3 (GLP16)

Zenit 3 (GLP16)

Kirjan kansikuva: Zenit 4 (GLP16)

Zenit 4 (GLP16)

Kirjan kansikuva: Zenit 1 En värld i förändring (GLP16)

Zenit 1 En värld i förändring (GLP16)

Kirjan kansikuva: Zenit 2 Den blå planeten (GLP16)

Zenit 2 Den blå planeten (GLP16)