Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Zenit (GLP21)

Zenit – förnyad och angelägen

Zenit-serien, som har förnyats inför gymnasiets nya läroplan, hjälper studerande att förstå fenomen som sker runtom i världen. Innehållet är förnyat enligt användarnas önskemål. Med hjälp av Zenit får den studerande goda färdigheter inför studentexamensproven och fortsatta studierna. Lärarens arbete stöds med ett mångsidigt digitalt material.

Se alla delar i serien

Zenit-seriens styrkor

 • Det globala inspirerar och exempel kommer från hela världen.
 • Zenit uppmanar till ett tvärvetenskapligt och kreativt arbetssätt.
 • Det visuella innehållet och infografiken stöder studierna.
 • Zenit differentierar och erbjuder rikligt med uppgifter på olika nivåer. Uppgifterna är indelade i basuppgifter, fördjupade uppgifter och tillämpande uppgifter.
 • De tydliga målen och den nya delen Testa vad du kan stöder den studerande med självbedömningen.
 • De digitala tilläggsmaterialen hjälper den studerande att förstå orsak och verkan av olika fenomen.
 • Den studerande kan välja mellan tryckt bok och digibok. Digitala tilläggsmaterial är tillgängliga även för användare av den tryckta boken.

Materialet stöder undervisningen

 • I fortsättningen kan du skapa egna studieavsnitt i Otavas Lärarrum och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Otavas Lärarrum kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Zenit-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app Otso.

Tidtabell för serien Zenit (GLP21)

Zenit 1 (GLP21) har utkommit
Zenit 2 (GLP21) har utkommit
Zenit 3 (GLP21) har utkommit

Zenit 4 (GLP21) utkommer våren 2023

Serien Zenit (GLP21)

Kirjan kansikuva: Zenit 1 (GLP21)

Zenit 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Zenit 2 (GLP21)

Zenit 2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Zenit 3 (GLP21)

Zenit 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Zenit 4 (GLP21)

Zenit 4 (GLP21)

Utkommer november 2022

Läromedelsförfattare

Nina Brander

Författare

Sina Hiekka

Författare

Arttu Paarlahti

Författare

Christina Ruth

Författare

Olli Ruth

Författare