Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Forum Samhällslära (GLP21)

Forum Samhällslära är en ny serie för gymnasiet. Serien Forum finns redan tillgänglig för årskurserna 4–6 och 7–9. Nu får samhällsläran en fortsättning i gymnasiet.
Med hjälp av Forum får de studerade en tydlig bild av de stora linjerna inom samhällslära. De lär sig att kritiskt granska källor och att förstå orsak och verkan bakom olika fenomen. Forum ger även färdigheter för att vara en aktiv medborgare i vårt samhälle.

Se alla delar i serien

Tidtabell för serien Forum Samhällslära (GLP21)

Forum  Samhällslära 1 – har utkommit
Forum Samhällslära 2 – utkommer i augusti 2024
Forum Samhällslära 3 – utkommer i mars 2025
Forum Samhällslära 4 – utkommer hösten 2025

 

Serien Forum Samhällslära

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära 1 (GLP21)

Forum Samhällslära 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära 2 (GLP21)

Forum Samhällslära 2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Forum Samhällslära 3 (GLP21)

Forum Samhällslära 3 (GLP21)

Läromedelsförfattare

Antti Kohi

Författare

Markku Liuskari

Författare

Hannele Palo

Författare

Kimmo Päivärinta

Författare

Vesa Vihervä

Författare