Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Eidos (GLP21)

Eidos är en modern filosofiserie: den fokuserar på de studerandes tankeförmåga och ger filosofin en plats i de ungas vardag. Serien uppmuntrar de studerande att tänka själva, att reflektera och att ifrågasätta. Infografik och illustrationer hjälper inlärningen. De mångsidiga digitala materialen stöder läraren i undervisningen.

Se alla delar i serien

Eidos-seriens styrkor

 • De relevanta och tilltalande exemplen i Eidos visar hur filosofi existerar i de ungas vardag, i deras val, i deras identitet men också i aktuella samhälleliga frågor. Idéen med Eidos är att även komplicerade ämnen kan behandlas på ett lättfattligt sätt. Den finns rikligt med infografik för att göra teman överskådliga.
 • Eidos betonar att filosofi är ett färdighetsämne. De studerande lär sig argumentation, självständigt tänkande, logisk slutledning och respekt för olika välgrundade ståndpunkter. Studerandena övar på de här färdigheterna genom varierande uppgifter och tankeövningar.
 • Eidos skapar samband mellan filosofin och andra vetenskapsområden och visar på så sätt att filosofin ger verktyg för andra gymnasieämnen.
 • Serien innehåller videor som utvecklar studerandenas förmåga att rationellt reflektera över motiveringar till olika uppfattningar och att själva reflektera över filosofiska frågor.

Mångsidiga material för undervisningen

 • Eidos gör det lätt att differentiera. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av temat. Basuppgifterna differentierar neråt medan de fördjupade texterna differentierar uppåt.
 • Själv- och kamratbedömning ligger i fokus. Varje avsnitt visar vilka målen är och slutar med en självbedömning. Studerande utför också regelbundet kamratbedömning av varandras uppgifter.
 • Eidos digitala lärarmaterial är mångsidigt. Läraren har tillgång till ett fungerande och ändamålsenligt digitalt material samt inspirerande videor, texter och illustrationer.

Serien Eidos (GLP21)

Kirjan kansikuva: Eidos 1 (GLP21)

Eidos 1 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Eidos 2 (GLP21)

Eidos 2 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Eidos 3 (GLP21)

Eidos 3 (GLP21)

Kirjan kansikuva: Eidos 4 (GLP21)

Eidos 4 (GLP21)

Välj det bästa alternativet för din skola

 • Serien Eidos (GLP21) högklassiga material finns både i tryckt och digitalt format.
 • Beställ enskilda material eller förmånliga digipaket.

Bekanta dig med Eidos-digipaket

 • Eidos är tillgänglig för studerande också som förmånligt digipaket (12 mån).
 • Om du tar i bruk Eidos-paketet får du modulvisa digitala lärarmaterial, prov, ljudfiler och facit som förmån.
 • Bekanta dig närmare med digipaket här >

Läs mer om priser och förmåner >

Eidos stödjer din undervisning

 • I Lärarrummet  kqan du skapa egna studieavsnitt för att kombinera innehåll från olika GLP 2021-moduler. Dessutom kan du lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Eidos-produkterna innehåller Otavas analysverktyg, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Otavas app Otso.

Eidos låter filosofin ta plats

Diskussioner, insikter och glädjen att lära. Det är i ett nötskal vad som motiverar oss filosofilärare.

Läs mer om Otavas gymnasieserie i filosofi.

Läs mer

Priser och förmåner

Läromedelsförfattare

Arno Kotro 

Författare

Eenariina Hämäläinen

Författare

Lauri Calonius

Författare

Antti Kilpijärvi 

Författare

Svensk arbetsgrupp

Cilla Heinonen

Översättare

Kim-Erik Berts

Sakgranskare

Mattias Lehtinen

Redaktör