Tryckt
Digitalt

Nya Pi matematik (LP 2016)

Nya Pi har anpassats efter användarnas önskemål och är ett friskt inslag i matematikundervisningen för årskurs 7–9. Serien utgör en modern läromedelshelhet som är lätt att använda. Nya Pi har anpassats till 11 årsveckotimmar och följer läroplanen. Nya Pi π innehåller två delar och kan tas i bruk när som helst under årskurs 7–9.

Nya Pi följer läroplanen 2016.

Se alla delar i serien

Serien

  • Nya Pi hjälper eleverna att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematiskt tänkande.
  • Nya Pi beaktar olika inlärningsstilar samt elever på olika nivåer, också de särskilt begåvade.
  • Läromedlet uppmuntrar till ett varierande arbetssätt och innefattar bland annat praktiska övningar och IKT.

Programmering och digitala material

  • Programmering finns med i alla årskurser. I det digitala lärarmaterialet finns programmeringsövningar, som tydligt kopplas till innehållet. Samtidigt får eleverna använda nyttiga program som stöder inlärningen av matematik.
  • Serien innehåller ett mångsidigt digitalt material för både lärare och elever.
  • Digiboken för eleverna innehåller Nya Pi 7, Nya Pi 8, Nya Pi 9 och Nya Pi Pi.

Serien Nya Pi (LP16)

Kirjan kansikuva: Nya Pi 7 matematik

Nya Pi 7 matematik

Kirjan kansikuva: Nya Pi 8 matematik

Nya Pi 8 matematik

Kirjan kansikuva: Nya Pi 9 matematik

Nya Pi 9 matematik

Kirjan kansikuva: Nya Pi π matematik

Nya Pi π matematik

Info

Om serien Nya Pi

I Nya Pi motsvarar ett kapitel en lektion. Lektionerna byggs upp av teori och belysande exempel, uppgifter i tre svårighetsgrader, hemuppgifter och tankenötter. I de flesta avsnitt finns även extramaterial.

Varje lärobok består av delar som motsvarar en årsveckotimme. I Nya Pi 7, 8 och 9 finns 3 delar i Pi π finns 2 delar.

Alternativ till uppdelning i 11 årsveckotimmar hittar du här.

Alla läroböcker i serien finns även digitalt. Digiböckerna innehåller allt stoff från läroboken samt simulationer och tilläggsuppgifter.

Tips och idéer

Tips till Pi-dagen

Pi-dagen infaller den 14 mars varje år. Skriv ut en laborativ övning som lämpar sig för Pi-dagens matematiklektion i årskurs 7–9. Du hittar övningen

Ladda ner pdf (59 kt)

Läromedelsförfattare

Martti Heinonen

Författare

Markus Luoma

Författare

Leena Mannila

Kati Rautakorpi-Salmio

Timo Tapiainen

Författare

Tommi Tikka

Timo Urpiola