Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Infinit matematik

En ny serie i matematik för årskurs 7–9

Mål, färdigheter, framgångar

Infinit matematik gör målen för lärandet till en del av varje matematiklektion! Läromedlets tydliga mål och egna uppgiftsspår sporrar eleven och hjälper läraren att differentiera undervisningen. Infinit uppmuntrar eleven att utvärdera sina färdigheter i matematik och utveckla sina arbetssätt. För läraren erbjuder Infinit ett behändigt, tidsenligt och mångsidigt verktyg.

Se alla delar i serien

Serien Infinit matematik

Kirjan kansikuva: Infinit 7 matematik

Infinit 7 matematik

Kirjan kansikuva: Infinit 8 matematik

Infinit 8 matematik

Utkommer november 2024

Kirjan kansikuva: Infinit 9 matematik

Infinit 9 matematik

Utkommer december 2025

Kirjan kansikuva: Infinit matematik Procenträkning

Infinit matematik Procenträkning

Utkommer juli 2024

Kirjan kansikuva: Infinit matematik Statistik och sannolikhet

Infinit matematik Statistik och sannolikhet

Utkommer mars 2025

Styrkor i serien Infinit matematik

 • Det finns tydliga mål för varje matematiklektion.
 • Eleven väljer ett spår med uppgifter på den nivå som passar hen.
 • Eleven utvärderar regelbundet sina kunskaper och arbetssätt.
 • Elevboken finns både i tryckt och digitalt format. För läraren innehåller serien ett digert digitalt material.
 • Digitala material är tillgängliga i Otso-applikationen och i de digitala läromedlen.
 • Med hjälp av GeoGebra-kapitlen lär sig eleven använda och tillämpa programmet på en för åldern lämplig nivå.
 • Det mångsidiga digitala materialet för lärare har formats efter lärarnas önskemål. Materialets viktigaste delar kan läraren också redigera själv.
 • De separata läromedlen Procenträkning och Statistik och sannolikhet låter läraren välja i vilken ordning temana behandlas.

Seriens principer

 • I planeringen av läromedlet har man beaktat önskemålen hos fler än 100 lärare.
 • Undervisa med din egen stil! Infinit matematik lämpar sig utmärkt för olika undervisningsstilar.
 • Lärande- och arbetsmålen är en central del av studierna med Infinit. Såväl läraren som eleven kan använda sig av målen.
 • Eleven framskrider på sin egen nivå och kan styra sitt lärande.
 • Visualiseringar, appleter och annat digitalt material stödjer lärandet.
 • Programmering med Python behandlas lättfattligt via det matematiska innehållet. För varje årskurs finns en programmeringshelhet som omfattar 3–5 lektioner.
 • Kapitlen om GeoGebra och Python fokuserar på de här innehållen, vilket underlättar planeringen av undervisningen.
 • Tilläggsmaterialen gör det behändigt att variera och differentiera undervisningen.
 • Tidsanvändningen i Infinit är realistisk. Tidsplanen beaktar både 45 minuters och 75 minuters lektioner.
 • Läromedlets flexibla struktur gör det lätt att anpassa till den lokala läroplanen.

Material för eleven

Ett kapitel i läroboken motsvarar en eller två 45 minuters lektioner. I material ämnat för dubbeltimmar finns en symbol som visar var lektionen byter. Innehållet kan också behandlas som en helhet på exempelvis en 75 minuters lektion.

Ett kapitel omfattar teori, exempel, lärmål och uppgifter. Grunduppgifterna Inledande uppgifter konkretiserar lärmålen och hjälper eleven välja ett lämpligt uppgiftsspår för varje lektion. Spår A är enkelt och upprepande, med lite svårare uppgifter på slutet. Spår B börjar svårare och blir fort mer utmanande. Från Spår B kan eleven gå vidare till uppgifterna Fördjupa och tillämpa. Varje kapitel har dessutom separata Hemuppgifter. Eleven kan utvärdera sina färdigheter med några kapitels intervall med hjälp av Kunskapstester. Arbetssätt evalueras i mitten och i slutet av varje kurs.

Elever som använder en tryckt bok når innehåll som markerats med en digisymbol i Otso-applikationen. Till de här innehållen hör bland annat GeoGebra-appletter samt uppgifterna Tankenöt och Undersök och upptäck!. Innehållen finns också i Elevens värld och i det digitala lärarmaterialet.

Elever som använder en digibok kan utvärdera sina kunskaper i samband med uppgifterna. Läraren kan följa elevernas framsteg och självbedömning i realtid med hjälp av analysverktyget.

Material för läraren

Digitalt material för läraren innehåller

 • elevernas digibok
 • den tryckta bokens uppslag, med zoomfunktion
 • stegvisa visualiseringar av den tryckta bokens exempel
 • allt digitalt innehåll som är tillgängligt i digiboken och den tryckta boken
 • lärmål i presentationsformat
 • lösningar till alla uppgifter att presentera stegvis, med hjälp av en gardinfunktion, eller att ladda ner som bilagor (pdf + docx + odt)
 • tilläggsuppgifter på tre nivåer för varje kapitel (pdf + docx + odt)
 • rikligt med tilläggsmaterial på olika nivåer (pdf + docx + odt)
 • kunskapstester från läroboken (pdf + docx + odt)
 • färdiga prov (pdf + docx + odt)
 • provuppgiftsbank (pdf + docx + odt)

Analysverktyget hjälper läraren i bedömningen och differentieringen.

Tips

Upptäck innehållen i Infinit matematik

Infinit matematik erbjuder mångsidiga innehåll för sina användare. Bekanta dig med materialen och hur du kan använda dem här!

Läs mer om de mångsidiga materialen i Infinit matematik

Läromedelsförfattare

Johanna Herranen

Jonna Loimisto

Timo Mäkimarttunen

Joona Pusa

Salla Rahila

Timo Tapiainen

Tommi Tikka

Svensk arbetsgrupp

Sofia Fröman

Översättare

Nina Aspegrén

Översättare

Sofia Karlsson

Sakgranskare

Anton Koskinen

Redaktör