Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Forum Historia åk 7-8

Berättelserna vaknar till liv i Otavas omtyckta serie i historia, Forum. Med hjälp av olika typer av texter, historiska dokument och ett rikt bildmaterial får eleverna på ett mångsidigt sätt undersöka historiska händelser. Fokus ligger i är att öva upp förmågan att tolka olika historiska källor och dra slutsatser.

I läromedlet presenteras både stora historiska förändringar och vardagslivets sorger och glädjeämnen under olika tidsperioder.

Se alla delar i serien

Seriens principer

  • Det är lätt att bli intresserad av historia, då eleverna på ett mångsidigt sätt får undersöka historiska händelser.
  • Läroboken innehåller olika typer av texter, historiska dokument och ett rikt bildmaterial.
  • Fokus ligger i är att öva upp förmågan att tolka olika historiska källor och dra slutsatser.
  • De viktiga delarna i texten är med fetstil och sammanställt i en kom ihåg-lapp i slutet av varje kapitel.
  • De mångsidiga digitala materialen livar upp inlärningen.

Digitalt lärarmaterial som stöd för undervisningen

  • I det digitala materialet för läraren finns det redskap och idéer för hur läraren kan underlätta och fördjupa undervisningen i klassen.
  • Lärarmaterialet ger också tips och material för stödundervisning eller undervisning i grupper med färre elever, som kan och vill gå in i något tema på ett djupare plan.
  • Med Forum är det lätt att differentiera undervisningen.
  • Digitala lärarmaterialet innehåller material för bildanalys, kartor och diagram. Materialet innehåller rikligt med videomaterial och färdiga frågor till videorna.
  • De redigerbara provuppgifterna stöder bedömningsarbetet.

Serien Forum Historia

Kirjan kansikuva: Forum 7

Forum 7

Kirjan kansikuva: Forum 8

Forum 8

Läromedelsförfattare

Eenariina Hämäläinen

Författare

Antti Kohi

Författare

Kimmo Päivärinta

Författare

Ira Vihreälehto

Författare

Vesa Vihervä

Författare