Allmänt

Så kan du stödja elevernas läskunnighet

Läraren kan stödja elevernas läskunnighet och läskunnighetens utveckling med små medel på lektioner i olika ämnen. I den här texten presenteras tio sätt att stödja läskunnigheten redan före eleverna börjar läsa en text, medan de läser en text samt efter läsning.

Välj ut de metoder som passar just dig och din grupp bäst och använd dem på så många olika lektioner som möjligt. På så sätt blir metoderna bekanta för eleverna och en naturlig del av studierna.

Innan eleverna läser en text

Innan eleverna tar itu med en ny text är det bra att stanna upp en stund och förbereda sig. Det är lättare för eleven att förstå texten om hen har en uppfattning om ämnet innan hen börjar läsa.

1.  Berätta muntligt de viktigaste sakerna i texten innan eleverna börjar läsa. Förklara rubrikens begrepp och ord som kan vara svåra.

2. Ögna igenom texten tillsammans eller enskilt. Undersök textens rubriker, längd, ord i fet stil, bilder och figurer.

3. Ställ enkla frågor om centrala saker i texten. Vad betyder X? Hur tar sig X i uttryck? Varför föreställer bilden Y? Eleven kan söka svar på de här frågorna medan hen läser och på så sätt hitta väsentlig information.

Medan eleverna läser en text

Att läsa utvecklar läskunnigheten. Gör därför läsning till ett återkommande inslag i så många ämnen som möjligt. Lärobokstexter är högklassiga och ofta lättillgängliga. De är bra att använda när man övar sig på att läsa.

4. Läs texten högt tillsammans turvis, i par eller tyst var för sig. Läsande vuxna har en viktig roll i att väcka läsivern hos barn och unga och fungerar som modeller. Därför är det viktigt att också läraren läser texten tillsammans med eleverna.

5. Läs texten i mindre grupper. Gruppens uppgift är att se till att alla säkert förstår det väsentliga i texten. Den här metoden lämpar sig väl för klasser där det finns flera elever vars språkinlärning pågår eller elever med svag läsfärdighet.

6. Läs texten i delar, till exempel ett kapitel eller ett textstycke i sänder. Stanna upp efter varje del för att sammanfatta det viktigaste och reda ut svåra ord.

Efter läsning

Det heter att repetition är kunskapens moder. Efter att ha läst en text är det därför bra att ännu en gång sammanfatta textens viktigaste innehåll.

7. Ställ frågor till eleverna om texten. Börja med lätta frågor som har direkta svar i texten: vem, vad, var, när. Gör frågorna svårare vartefter.

8. Sammanfatta med egna ord det väsentliga eller be eleverna återge det viktigaste i texten.

9. Ge uppgiften i läsläxa. Markera också läsläxor som läxor, så de inte glöms bort. Inled nästa lektion med att ställa frågor om läsläxan.

Tilläggstips

10. Gå tillsammans igenom textens vokabulär innan ni läser den. Förklara viktiga ord och ord som eleverna potentiellt inte förstår. Eleverna kan också gå igenom rubriker och plocka ut främmande ord, som ni tillsammans hittar förklaringar till. Alla elever har nytta av att fundera på vokabulären, men det gynnar speciellt dem vars språkinlärning ännu pågår.

Vi önskar er läsglädje!

Salla Tiihonen, förlagsredaktör och lärare i finska och litteratur

Svensk översättning: Otava Utbildning