Artiklar

Bättre klassanda? Ta i bruk ett empatimaterial för årskurs 1–6!

Empati är en förutsättning för lyckat samarbete och kommunikation mellan människor. I och med att digitaliseringen förändrar vårt sätt att växelverka med varandra blir empatifärdigheter allt viktigare. Lyckligtvis är empati en färdighet som både går att lära sig och lära ut!

Webbsidan Empatiboxen har som mål att främja empati på nätet och utveckla kommunikationsfärdigheterna hos barn och ungdomar. Empatiboxen erbjuder lärare konkreta verktyg för att utveckla empatifärdigheter under lektionstid samt viktig information för föräldrar om spel och sociala medier. Allt material i Empatiboxen finns tillgängligt på både finska och svenska för alla skolor i Finland.  

Otava Utbildning deltog i projektet genom att producera lärområdet Empatistjärnor, för årskurs 1–6. Empatistjärnorna låter eleverna träna på kommunikations- och känslofärdigheter med hjälp av mångsidiga uppgifter. Samtidigt får eleverna fundera på vikten av empati både på nätet och när vi möter folk i verkliga livet.

Målet med materialet Empatistjärnor är inte bara att eleverna ska förstå vad empati är, utan att de också ska vilja använda sig av det.

Lärområdet Empatistjärnor sträcker sig över ungefär 20 lektioner. Materialet består av fem moduler, under vilka vi bekantar oss med empati ur olika perspektiv. Modulerna har en återkommande uppbyggnad, vilket gör det lätt att ta i bruk materialet. Ni kan gå igenom en modul åt gången, eller ha empatilektion en gång i veckan under terminen.

Empatistjärnor innehåller ett brett utbud av praktiska uppgifter, uppgifter som låter eleverna fundera och diskutera samt videoklipp och dramaövningar. Använd materialet som det är eller välj ut de uppgifter som passar just din klass!

Titta på en introduktionsvideo och ladda ner lärområdet här:  

https://oppimisenvuosikello.fi/empatiatahdet/#svenska  

Läs mer om projektet Empatiboxen (på finska).