Tips för undervisningen

Tips på hur du kan använda vår serie Liv i distansundervisningen

Liv, Otavas läromedelsserie i biologi för årskurs 7–9, stöder undervisning på distans.

Dela ditt skrivbord och använd det digitala lärarmaterialet precis som vanligt.
Det digitala lärarmaterialet i Liv kan användas på samma sätt vid distansundervisning som vid vanlig närundervisning. Du som lärare kan dela ditt skrivbord (vad som visas på din skärm) med eleverna i till exempel Microsoft Teams eller Google Hangouts.

Använd provuppgifterna och bilagorna i det digitala lärarmaterialet.
Lärarmaterialet till Liv innehåller provuppgifter och bilagor som du kan använda som uppgifter i distansundervisningen.

Kom ihåg rapportverktyget i digiboken och digiuppgifterna.
Med hjälp av rapportverktyget i digiboken och digiuppgifterna kan du som lärare följa med elevernas prestationer. Du hittar rapportverktyget uppe i det högra hörnet i digiprodukten.

Övrigt tilläggsmaterial för läraren
I det digitala lärarmaterialet finns centrala målsättningar och begrepp till varje avsnitt i Liv-böckerna. Använd gärna de här målsättningarna i din undervisning. Du kan be eleverna hitta förklaringar till begreppen.

Använd lärområdet Låt oss rädda Östersjön
Otava har tagit fram lärområdet Låt oss rädda Östersjön, som du kan dra nytta av. Arbeta med hela lärområdet som ett större projekt eller plocka ut valda delar som passar din undervisning.

 

Läs mer om vår serie Liv >