Artiklar

Otavas digitala produkter förnyas inför GLP21 – så här kommer de att anpassas till det nya systemet med moduler

Gymnasiets nya läroplan träder i kraft i augusti 2021 och innebär mycket nytt för både lärare och studerande. En av de största reformerna är att gymnasierna kommer få allt större frihet i hur de ordnar sina studieavsnitt och lärarna kommer att kunna kombinera olika ämnen till större helheter. Det här förutsätter allt flexiblare läromedel. I och med övergången till den nya läroplanen är det oerhört viktigt att läraren själv får möjlighet att redigera läromedlen i enlighet med den lokala läroplanen.

Vad gör Otava för att möta de utmaningar modulariteten innebär?

Vi har tillsammans med skolor inlett arbetet med att utveckla Lärarrummet och de digitala produkterna för gymnasiet. Vi vill kunna erbjuda så heltäckande lösningar som möjligt på de krav som gymnasieundervisningen ställer. För utvecklingsarbetet ansvarar en tvärvetenskaplig arbetsgrupp, som från första början samarbetat med gymnasielärare.

Det är viktigt för oss att både lärare och studerande även i fortsättningen har tillgång till pedagogiskt innehåll av hög kvalitet, som stöder såväl studier som undervisning. Vi vill försäkra oss om att man vid övergången till GLP2021 kommer att kunna utnyttja de här innehållen på ett allt mer mångsidigt sätt. Våra nya digitala produkter kommer att ha många nya egenskaper, som gör det möjligt för lärare att anpassa innehållen i studieavsnitten efter behov.  

Framtidens digiprodukter går att anpassa efter behov

Våra digitala produkter förnyas till GLP2021 och för med sig rikligt med nya egenskaper som stöder undervisningen i gymnasiet:

  • I framtiden kommer man i Otavas Lärarrum att kunna skapa skilda studieavsnitt för olika grupper. Till studieavsnitten kommer man att kunna bifoga innehåll från ett eller flera läromedel.
  • Det kommer bli möjligt för lärare att ändra ordning på innehållen i ett läromedel.
  • Lärarna kommer att ha möjlighet att lägga till eget material till en produkt, eller dölja visst innehåll för de studerande.