Nyheter

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 – vi är fortfarande en betrodd hanterare av personuppgifter

Europeiska unionens nya databeskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Hos Otava Utbildning påbörjade vi förberedelserna inför GDPR i början av 2016 och vi har uppgraderat våra befintliga informationssäkerhetsmetoder för att uppfylla kraven i den nya förordningen.

Vad är det alltså fråga om?
GDPR tillämpas i Finland och andra EU-länder från den 25 maj 2018. Förordningen gäller alla organisationer som är verksamma inom EU, och även den nationella lagstiftningen om personuppgifter omarbetas utifrån förordningen.

Syftet med förordningen är att förbättra integriteten. Den för med sig väsentliga förbättringar i hanteringen av personuppgifter, genom att till exempel:
1. förbättra och stärka medborgarnas rättigheter att övervaka sina egna personuppgifter
2. införa nya skyldigheter för företagen vad gäller hantering, registrering och offentliggörande av personuppgifter
3. ge oss alla större rätt till integritet genom att införa öppenhet och insyn i hur våra personuppgifter hanteras.

Otava Utbildnings GDPR-principer

Vi är ett ansvarstagande och noggrannt personuppgiftsbiträde
Vi hanterar endast personuppgifter utifrån samtycke och i enlighet med datasäkerhet och ansvar. Tillgång till informationen begränsas till dem som behöver den, såsom personal inom kundservice, produktutveckling eller teknisk problemlösning. Vi ser alltid till att personuppgifter hanteras med hjälp av olika kontrollmekanismer, riktlinjer och utvecklingen av personalens kompetens.

Vi hanterar all personlig information säkert och med kundens bästa i åtanke
Med hjälp av uppdaterade person- och kunduppgifter kan vi erbjuda våra kunder rätt service vid rätt tidpunkt. Vi använder oss dagligen av personuppgifter till exempel för att tillhandahålla digitala utbildningslösningar och innehåll samt för kundkommunikation och bättre kundservice. Via våra tjänster får du bland annat information om våra senaste lösningar och riktat kompletterande material för att stödja undervisningen.

Vi använder personlig information endast för det avsedda ändamålet
Våra kunder har rätt att veta vilka personuppgifter vi har tillgång till och för vilket ändamål vi använder dem. Vår princip är att vi informerar om behandlingen av personuppgifter på ett öppet sätt, och vi samlar inte in information som inte är motiverad i användningssituationen.

Personuppgifter krävs till exempel för följande ändamål:
• när läraren tilldelar de studerande rättigheter till digitala material
• studerandes svar på digitala uppgifter och deras synlighet för läraren i bedömningssituationer
• för att tillhandahålla korrekt och aktuell produkt- och serviceinformation till kunderna
• riktad kundkommunikation
• för att skapa en bättre och mer pålitlig kundupplevelse.

Syftet med Otavas Utbildning är att möjliggöra bättre undervisning medan vi varje dag säkrar elevers, lärares och andra kunders personliga information, samtidigt som vi garanterar säkra och smidiga tjänster. För ytterligare frågor kan du alltid kontakta oss via e-post på tietosuoja@otava.fi och be om mer information.

Otavas integritetspolicy finns på sidan www.otava.fi/dataskyddsbeskrivning